Färgerna på Tanzanias flagga står för

Grönt

=

Gräset, skogarna, allt det gröna

Gult

=

Guldet, naturrikedomarna

Svart

=

Folket

Blått

=

Havet