Faktablad

Jämförelse mellan länderna:

Sverige Tanzania
Yta totalt:
vatten/sjöar:
land:
449 964 km2
39 030 km2
410 934 km2
945 087 km2
59 050 km2
886 037 km2
Gränslinje på land: 2 205 km 3 861 km
Befolkning: 8 878 085 35 922 454
Åldersfördelning:
0-14 år:
15-65 år:
> 65 år:

17,7 %
65,0 %
17,3 %

44,3 %
53,1 %
2,6 %
Medianålder: 40,1 år 17,5 år
Befolkningstillväxt: 0,01 % 1,72 %
Födelsetal: 9,71 / 1000 inv. 39,5 / 1000 inv.
Dödstal: 10,58 / 1000 inv. 17,38 / 1000 inv.
Barnadödlighet: 3,42 / 1000 födslar
(näst lägst i världen)
103,68 / 1000 födslar
(14 högsta i världen)
Förväntad livslängd vid födseln: 79,97 år 44,56 år
Genomsnitt antal barn per kvinna: 1,54 5,24
     
Antal HIV-smittade: 3 300 1,5 miljoner
Antal döda i AIDS: < 100 140 000
Läskunnighet: 99 % < 78 %
BNP per capita: 26 000 USD 600 USD
BNP tillväxt: 1,9 % 6,1 %
Inflation: 2,2 % 4,8 %
Personer i arbete: 4,4 miljoner 13,5 miljoner
Arbetslöshet: 4 %
Produktionstillväxt inom industrin: 0,9 % 8,4 %
Exportvärde: 80,6 miljarder USD 863 miljoner USD
Importvärde: 68,6 miljarder USD 1,67 miljarder USD
Utlandsskuld: 66,5 miljarder USD 6,8 miljarder USD

Källa: The World Factbook 2003, http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html