Bilder från Tanzania, hösten 2004
( klicka på bilderna så förstoras de )

Nyanyembe - ännu ett fantastiskt TEE-läger

 

 

 
Nyanyembe by. Små och få fönster gör att det blir väldigt mörkt inne i husen.

Byagatan genom Nyanyembe by.
 

Prästen Stephen Chongolo och några församlingsäldste som kom och mötte mig vid bussen.
  Vägvisare, vänner, stöttepelare - på vandring mellan byarna.
     
Ibland gjordes uppdelning på herr- och damsida, men inte alltid.   Stephen Chongolo leder ett Bibelstudium om att vara kallad till tjänst.   Frågor, disskussioner, samtal, funderingar - det är några av TEE-arbetets grundstenar.   När man ska argumentera då gäller det att hjälpa till med händerna så att alla förstår

     

En av församlingens äldste-bröder.