Bilder från Tanzania, hösten 2004
( klicka på bilderna så förstoras de )

Chalowe by - här hade vi det sista TEE lägret

   

 

Vad vill man ha närmast huset måntro,
gräsmatta eller en åker?
  Ja, valet är nog ganska enkelt: - gräsmattan ger ju ingen mat!   Samma dag vi skulle börja vårt TEE-läger kom regnen. Det innebar att många elever stannade hemma.  

Planteringen av majs måste ske direkt efter det första regnet, annars kan det
bli missväxt.
 

 

 

En nyuppsatt tegelugn, som alldeles strax ska brännas.   Församlingsprästen
Simoni Msambwa
  Chalowe, den nya kyrkan  

Plastskynkena är mest till för att skydda för vinden. Så småningom ska det bli glas i fönstrena.
Den gamla kyrkan syns i bakgrunden.

 

     
Församlingsprästens hus i Chalowe.  

Några tappra TEE-elever trotsade regnet för att i stället vara med på undervisningen.