Bilder från Tanzania, hösten 2004
( klicka på bilderna så förstoras de )

Kidugala

 

 

 

Svenska skolan i Kidugala. Boardingen längst bort och klassrummen närmast.
   Anki och Gunn pratar om tider som varit medan Anders "spanar in" stället lite mer.  

Gunn hade också mycket att berätta om och att visa Anders.
  Här har många missionärsbarn fått sin
första skolgång
 

   

Det gamla missionärshuset
som tyskarna byggde vid sekelskiftet.
 

Monumentet som byggdes vid missionens 100-årsjubileum.
  Förskolebarnen på
väg hem.
 

En vy utanför Kidugala by.
     
I Kidugala träffade vi Jestina Paraboy, en massaiflicka som också varit i Sverige och
hälsat på.
  Jestina går på sjuksköterske skolan i Ilembula. Hon hade kommit till Kidugala för att vara med på ett läger.   Bibelskolan i Kidugala. Här utbildas evangelister och församlingsarbetare.   Bibelskolan sedd från andra hållet.