Bilder från Tanzania, hösten 2004
( klicka på bilderna så förstoras de )

Begravning i byn Ng´anda
     
Biskopens hus i Njombe. Begravningsföljet gör sig redo för avfärd till Ng´anda.   Begravningsgudstjänsten i kyrkan i Ng´anda.   Kistan bärs ut till
gravsättningen.
  Officianter är vice biskopen Isaac Mengele och prosten Bryson Lyabonga.

     

Det är många som håller tal vid graven.
  Allihop hjälps åt med att ställa i ordning gravplatsen.   Begravningen är hela byns (församlingens) angelägenhet.  

En sörjande skara.

     
Man går "man ur huse" för att vara med. Allting annat
stannar av.
  Efter gravsättningen hjälps man åt att skotta igen graven.   Sist av allt smyckas graven med blommor, ett kors sätts vid huvudändan.   Begravningen är avslutad. Endast några blommor och ett enkelt träkors är kvar.
 

   
Efteråt mat i biskopens hem.
fr v Ulla Kagali, biskop Solomon Swallow och biskop Cleopa Lukilo.
 

De närmast anhöriga äter inomhus, resten får söka sig en plats utomhus.
  Pensionerade biskopen Zephania Mgeyekwa, t v.