Hej!

Här är lite allmän information att börja med...

Jag heter Rune Persson och arbetar som präst i Holmsunds församling, södra Västerbotten. Jag har min prästtjänst i Solbackakyrkan, som är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan.

Jag har tidigare arbetat som missionär i den lutherska kyrkan i Tanzania, utsänd av EFS.

Vill du ha kontakt med mig så kan du försöka att skicka e-post, skriva brev eller ringa - under normala förhållanden är jag kontaktbar på nedanstående adress och telefonnummer. Om du vill kan du också skriva några rader i Gästboken!

Min adress: Minkvägen 9, 913 34 Holmsund


Telefoner: E-post:
arbetet 090 - 70 61 30 arbetet rune.persson@svenskakyrkan.se
mobil 070 - 353 41 07 privat 1 rune.l.persson@gmail.com
kyrkan 090 - 241 16 privat 2 rune.persson@lupinga.se
hem 090 - 241 07