Tanzanias statsvapen

"FRIHET OCH ENHET"

"FREEDOM AND UNITY"

I centrum av Tanzanias nationella vapen finns en krigares sköld som längst upp har ett förgyllt parti. Under det gula fältet kommer sedan Tanzanias flagga med färgerna grönt, gult, svart och blått och på nedre halvan finns ett rött parti följt av böljande fält i blått och vitt. The central feature of the Coat of Arms is a Warrior´s Shield which bears a Golden portion on the upper part followed underneath by the United Republic flag of Green, Golden, Black and Blue; and a red portion under which are wavy bands of blue and white.
Det förgyllda partiet längst upp visar på landets mine- raltillgångar, det röda partiet under flaggan påminner om Afrikas röda jord och det vågiga partiet i blått och vitt symbolise- rar landet, sjöarna, havet och den böljande kust- linjen på den förenade Republiken Tanzania.

Framträdande känne- tecken på skölden är den brinnande facklan vars flammor står för frihet, upplysning och kunskap; spjutet som visar på viljan att försvara friheten samt yxan och hackan lagda i kors - två viktiga redskap som används av folket i utvecklingen av landet.

UHURU NA UMOJA

The Golden portion repre- sents minerals in the United Republic; the red portion underneath the flag symbo- lizes the red soil of Africa; while the wavy bands rep- resent the land, sea, lakes, and coastal lines of the United Republic.

Superimposed features on the Shield are flames of a burning torch which signi- fies freedom, enlightment and knowledge; a spear signifying defence of free- dom and crossed axe and hoe being tools that the people of the United Republic use in developing the country.

Skölden är placerad på Kilimanjaros topp. På bägge sidor om skölden finns elfenben, som till vänster hålls upp av en man och på höger sida av en kvinna. Vid mannens fötter växer en kryddbuske med nejlikor och vid kvinnans fötter en bomullsbuske, tillsammans visar de på jämlikhet och samarbete.

Den förenade Republikens motto - Uhuru na Umoja - är skrivet på Swahili längst ner och betyder "Frihet och Enhet"

The Shield is set upon a representation of Mount Kilimanjaro. On each side of the Shield there is an elephant tusk supported by a man on the right and a woman on the left. At the feet of the man is a clove bush and at the feet of the woman is a cotton bush - thus indicating the theme of co-operation.

The United Republic motto - Uhuru na Umoja - is written in Kiswahili and it means "Freedom and Unity".